Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra FNRS. Professioneel met paarden.
Vacature Bestuurslid FNRS

Passie voor ondernemen en paarden vormt een belangrijke eigenschap voor de medewerkers van de FNRS. De hippische branche vraagt om goed ondernemerschap en grote flexibiliteit. Kwaliteit, welzijn en duurzaamheid bepaalt voor een belangrijk deel de wereld waar wij ons in begeven. Klant, paard en ondernemer staan bij ons voorop. Wilt u hieraan meewerken?Dan bent u hier aan het juiste adres. Bekijk onze vacatures om te kijken of de functie bij u past.

paard2.png

Bestuurslid Federatie Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS)

De FNRS is de branchevereniging voor professionele hippische ondernemers.  Zij behartigt de belangen van ondernemers richting externe partijen, biedt individuele diensten aan leden en werkt aan de ontwikkeling van de branche. Centrale thema’s zijn welzijn, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Ondernemer, klant en paard staan daarbij centraal.

Wegens het aftreden van één van de bestuursleden zijn wij  per 1 januari 2019 op zoek naar een algemeen bestuurslid.

De uitdaging

De FNRS heeft een duidelijk doel; het versterken van hippische ondernemers. De kerntaken van de FNRS zijn belangenbehartiging, dienstverlening aan leden en ontwikkeling van de branche. De rol van het bestuur bij de FNRS is die van beleidsvoerder, koersbepaler, klankbord en werkgever van de directeur. Het is dus met nadruk een bestuur op hoofdlijnen, die de uitvoering van de koers en de werkzaamheden overlaat aan de directie en het bureau. Het bestuur stuurt dus op resultaten en niet op proces.

De FNRS heeft zich in de afgelopen jaren sterker ontwikkeld als brancheorganisatie maar wil de komende jaren een verdere groei en versteviging van de positie van de hippische ondernemer realiseren. Daarom zoeken wij bestuursleden die diep geworteld zijn in de sector, over een groot netwerk beschikken binnen hippisch ondernemend Nederland en visie hebben.

De belangrijkste huidige onderwerpen zijn welzijn, veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. Deze worden vertaald naar een breed gedragen visie die wordt ingezet voor lobby, belangenbehartiging en dienstverlening. Ook het identificeren van samenwerkingspartners en het realiseren van een geslaagde samenwerkingsverband met de Sportbond zien wij als belangrijke speerpunten.

Het bestuur van de FNRS bestaat uit vijf leden en komt ongeveer 10 keer per jaar bijeen. De zittingstermijn bedraagt maximaal 2 x 3 jaar. De gemiddelde tijdsbesteding is 2 tot 4 uur per week.

Profiel algemeen

  • Strategisch en conceptueel denkniveau;

  • Een relevant netwerk;

  • Bestuurlijke ervaring;

  • Het vermogen om te kunnen gaan met verschillende belangen;

  • Communicatieve vaardigheden;

  • Een visie op de paardensector in het algemeen en op de rol van de FNRS als branchevereniging van de ondernemers in het bijzonder;

  • Het vermogen om het belang van de FNRS centraal te stellen en niet alleen het belang van de eigen groep;

  • Kan zich vinden in de gekozen koers en structuur van de FNRS;

  • Voldoende tijd en gelegenheid voor het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergaderingen.

Aanbod

In deze bestuursfuncties krijgt u de kans om met enthousiaste collega bestuurders mede vorm te geven aan de ontwikkeling en professionalisering van de hippische branche.

De selectie vindt plaats door een selectiecommissie (afvaardiging ledenraad, bestuur en directeur) en de uiteindelijke benoeming vindt plaats in en door de ledenraad. De vergoeding bedraagt 2.000 euro op jaarbasis excl. reiskostenvergoeding (0,19 ct/km).

Reactie of meer informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Haike Blaauw (06-30909918), directeur FNRS of Constans Manganas (06-53225656) voorzitter FNRS. Uw motivatiebrief en CV kunt u voor 30 oktober 2018 e-mailen naar: h.blaauw@fnrs.nl

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Laatste nieuws

1
Heeft u jonge kinderen op uw bedrijf rijden of mensen die minder goed kunnen lezen? Dan kan het voor hen lastig zijn om de letters in de rijbaan te herkennen. De FNRS heeft nu rijbaantekeningen beschikbaar die u kunt downloaden via onze webshop.
FNRS rijbaantekeningen beschikbaar 18 April 2019
1
Tot op heden zijn de protocollen, met betrekking tot de Ruiteropleiding, voor u als ondernemer nog te downloaden op de website van de FNRS. Omdat de KNHS verantwoordelijk is voor de Ruiteropleiding, vindt u alle informatie en downloads via MijnKNHS. Deze zullen vanaf volgende week niet meer beschikbaar zijn via de website van de FNRS.
Protocollen voortaan alleen beschikbaar via MijnKNHS 18 April 2019
1
De HAS Hogeschool doet een uitgebreid onderzoek naar paardenwelzijn. Bij dit onderzoek wordt, zowel onder ruiters als onder ondernemers, gekeken naar wat uw beeld en mening is over paardenwelzijn.
Paardenwelzijnsonderzoek door HAS Hogeschool 18 April 2019